Friday, April 29, 2016

Amanda Valdez and Caris Reid at Denny Gallery

Amanda Valdez and Caris Reid in “Time and Tide” at Denny Gallery
April 7 May 15, 2016
http://dennygallery.com/exhibitions/

Amanda Valdez

Amanda Valdez

Amanda Valdez and Caris Reid (left of sculpture)

Amanda Valdez

Amanda Valdez

Caris Reid

Amanda Valdez

Caris Reid

Caris Reid

Amanda Valdez

Amanda Valdez (left) and Caris Reid (right)

No comments:

Post a Comment